Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Tomaszowiada 2016 - regulamin

REGULAMIN XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

TOMASZOWIADA 2016

Patronat PREZYDENT MIASTA TOMASZOWA MAZ.

I. ORGANIZATOR:

   - Warsztat Terapii Zajęciowej   przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci

     i Osób Niepełnosprawnych

II. WSPÓŁORGANIZATORZY:

      URZĄD MIASTA

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

         III TERMIN:

03.06 2016r.

       IV.MIEJSCE:

STADION UM ul. NOWOWIEJSKA 9/27

       V.LICZBA UCZESTNIKÓW:

-  do 200 zawodników

       -       50 opiekunów

       -       40 wolontariuszy

       -       60 organizatorzy,

VI.CELE:

1). Integracja osób niepełnosprawnych.

2). Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości uczestnictwa we

współzawodnictwie sportowym.

3). Tworzenie atmosfery olimpijskiej podczas zawodów.

4). Zwiększenie świadomości społecznej i wiedzy o możliwościach osób niepełnosprawnych.

5). Zapewnienie rodzicom osób niepełnosprawnych przeżycia radości i dumy z uczestnictwa ich podopiecznych w zawodach sportowych.

VII.SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

1). Turniej szachowy i warcabowy zostanie rozegrany systemem dopasowanym do ilości zgłoszonych zawodników

2). Do punktacji drużynowej będą punktowane miejsca od 1 do 10-tego z konkurencji

indywidualnych

3). Za bezpieczeństwo ekipy podczas zawodów odpowiedzialni są opiekunowie ekip.

4). Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.

5). Ekipy dojeżdżają na własny koszt.

6) Drużyna może liczyć nie więcej jak 10 zawodników. Każdy zawodnik startuje max.

w dwóch konkurencjach plus sztafeta, przy czym osoby biorące udział w turnieju

szachowym i w warcaby nie mogą brać udziału w konkurencjach biegowych.

VIII. OPIS KONKURENCJI;

Bieg 50m - konkurencja jest przeznaczona dla osób najmniej sprawnych fizycznie /zawodnik, który osiągnie dużo lepszy wynik niż pozostali, zostanie zdyskwalifikowany / bez podziału na kobiety i mężczyzn.

Bieg   lOO m - konkurencja jest przeznaczona dla osób chodzących -kobiety

Bieg   2OO m konkurencja przeznaczona dla osób chodzących - mężczyźni

Sztafeta 4X1OOm - konkurencja jest przeznaczona dla osób chodzących (bez podziału nakobiety i mężczyzn/.

Skok w dal - konkurencja jest przeznaczona dla osób chodzących (osobno kobiety i mężczyźni).Skok jest mierzony od punktu odbicia w strefie 2m.

Rzut piłeczką palantową - konkurencja jest przeznaczona dla osób chodzących i na wózkach (osobno kobiety i mężczyźni).

Pchnięcie kuląkonkurencja przeznaczona dla osób chodzących /osobno kobiety      i mężczyźni/

Szachy - konkurencja jest przeznaczona dla osób chodzących jak i dla osób na wózkach. Turniej będzie rozgrywany systemem dostosowanym do ilości zawodników /bez podziału na kobiety i mężczyzn/.

Warcaby – j.w.

Wyciskanie sztangielki 5kg - konkurencja jest przeznaczona dla osób na wózkach, wygrywa osoba która wykona prawidłowo największą ilość powtórzeń.

Konkurencje biegowe zostaną przeprowadzone seriami na czas max. do 5 zawodników ze startu wysokiego. Zawodnik może być zdyskwalifikowany za przekroczenie toru lub dwukrotny falstart.

W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do trzech prób /oprócz wyciskania sztangielki/.W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez dwóch lub więcej zawodników o ostatecznej kolejności zadecyduje drugi lepszy wynik.

KLASYFIKACJA:

-         zespoły zostaną sklasyfikowane na podstawie sumy punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku równych ilości punktów o kolejności decydować będzie większa ilość zwycięstw w konkurencjach. W każdej konkurencji i kategorii punktacja jest następująca: I miejsce - 12pkt., II-10pkt., III – 8pkt, IV – 7, V – 6: VI – 5: VII – 4: VIII – 3: IX – 2:      X - pkt. 1 - pozostali zawodnicy po 0 pkt. Podobnie w przypadku nieukończenia konkurencji lub dyskwalifikacji.

IX. Zgłoszenia wraz z krótkim opisem placówki należy przesyłać

do dnia 18 maja 2016r. na adres:

WTZ przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Warszawska 95/97

z dopiskiem “Zawody Sportowe"

tel. kontakt, i fax (0-44) 725 - 93 - 91

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zawodnika, konkurencje w których dany zawodnik startuje, i ilość opiekunów oraz potwierdzenie lekarza co do możliwości startu w danej konkurencji.

KOSZT UDZIAŁU EKIPY W ZAWODACH WYNOSI – 50zŁ.

Dodatkowo po 5zł. od każdego kibica ekipy o ile będzie korzystał z wyżywienia. Opiekunowie uczestników /do 4 osób/ nie ponoszą kosztów udziału w zawodach.

Opłaty za udział /za pokwitowaniem wpłaty/ w dniu imprezy przy rejestracji.

X.PROGRAM    ZAWODÓW;                                                                                      

900_930 Przyjazd ekip

930-10°° Odprawa kierowników ekip

1000-1100 Uroczyste otwarcie zawodów

1100-1330 Zawody sportowe

1130-1330 Posiłek wydawany w trakcie trwania zawodów

1430- 1500 Podsumowanie i zakończenie zawodów

.

Kręgle

 

X OTWARTY TURNIEJ KRĘGLARSKI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO                        

 

 

Miejsce:                      Tomaszów Mazowiecki 26.04.2016r.

                                    Kręgielnia ul. Strzelecka 26

Cel turnieju: Sport i rekreacja stylem życia

ORGANIZATORZY:

- WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU RODZIN DZIECI

I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- OGNISKO TKKF „ROLAND”

WSPÓŁORGANIZATOR:

- URZĄD MIASTA, KRĘGIELNIA

Regulamin

 

 1. Każda z drużyn składa się z 10 zawodników.
 2. Rzucamy do pełnych kręgli.
 3. Turniej jest drużynowy i indywidualny.
 4. 5 zawodników z najlepszym wynikiem punktuje dla drużyny.
 5. Zawodnicy, którzy punktuję dla drużyny zagrają dodatkowy turniej indywidualny
 6. Na koniec rozgrywek odbędzie się turniej o Mistrzostwo Świata Jednego Rzutu.
 7. Ekipy przyjeżdżają na kręgielnie do godz. 930. Losowanie torów 945. Otwarcie turnieju i rozpoczęcie gry 1000.
 8. Turniej prowadzony będzie systemem blokowym.
 9. Dla zwycięzców drużyny i indywidualnych, przeznaczone będą puchary, dyplomy.
 10. Obiad godzina 12 – 13
 11. Zawodnicy na turnieju powinni posiadać obuwie sportowe i stroje.
 12. Organizacją i prowadzeniem turnieju zajmuje się Ognisko TKKF „Roland”.

KONTAKT: WTZ – TEL.044 725 93 91

IMPREZA JEST DOFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA TOMASZOWA MAZ.herb miasta Tomaszowa