Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak zostać uczestnikiem

Aby stać się naszym uczestnikiem trzeba spełniać następujące kryteria oraz wykonać określone działania:


•    Trzeba być pełnoletnim
•    Należy mieszkać na terenie powiatu tomaszowskiego
•    Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej
•    Pobrać formularz zgłoszeniowy w siedzibie WTZ
•    Dostarczyć wypełniony formularz wraz z kompletem dokumentów
•    Czekać na wiadomość od Nas