Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa I

Pracownia Plastyczna

Profil grupy stanowią różnorodne techniki plastyczne – w toku tych działań realizowane są cele indywidualnych programów rehabilitacji.
Uczestnicy malują (np. kartki okolicznościowe), obrazy o różnej tematyce farbami do szkła i ceramiki, plakatowymi, akrylowymi, wyklejają bibułą, plasteliną, drobnym materiałem plastycznym  wzory na różnych płaszczyznach, tworzą kompozycje przestrzenne ze sztucznych kwiatów oraz przygotowują dekoracje świąteczne.
W wykańczaniu prac uczestników często bierze udział instruktor, tak jak w procesie przygotowania – podkładów i wzorów.

Instruktor Martyna Fajfer