Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa II

Pracownia Komputerowa 

Wyposażona jest w pięć zestawów komputerowych klasy Pentium, bindownicę, laminarkę, obcinarkę biurową itp. Uczestnicy pod okiem instruktora wykonują różnorodne prace poligraficzne i artystyczne wykorzystując do nich komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Poza tym angażowani są w wykonywanie zadań przy wykorzystaniu programu tekstowego Word (pisanie pism, druków, zaproszeń, podziękowań) oraz programów graficznych Corel i Paint (tworzenie grafik do zaproszeń, kartek świątecznych, wizytówki, dyplomy). Szereg zajęć zostało opracowanych w oparciu o Internet. W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. – Nauka obsługi komputera od podstaw – objaśnienie pojęć i zagadnień związanych z komputerem, nauka włączania i wyłączania komputera oraz poszczególnych programów, nauka sprawnego posługiwania się klawiaturą, myszką i innych urządzeń peryferyjnych; - zaawansowana praca z edytorem tekstu – nauka formatowania tekstu, wyboru czcionki, jej rozmiaru i charakteru, ustawianie marginesów, wstawiania obiektów, ramek, obrazków, - nauka obsługi programów graficznych (prostego Painta i trudniejszego Corela), począwszy od włączenia, ustawienia rozmiaru strony, poprzez wyszukiwanie gotowych obrazków użytecznych do malowania, a skończywszy na zaawansowanej technice obróbki graficznej, - nauka i doskonalenie sprawnego poruszania się po zasobach sieci Internet – podłączenie do Internetu, wybór witryny, umiejętność obsługi wyszukiwarki, konfiguracja poczty e-mailowej,  ściąganie plików z sieci, umiejętność kopiowania tekstu i grafiki z Internetu do dokumentów itp.

Wartość terapeutyczna:
• Rozwój intelektualny.
• Poznanie nowoczesnych technik komunikacyjnych i praktyczne ich wykorzystanie.
• Rozwój umiejętności samokształcenia, inicjatywy i wyobraźni, możliwość wyrażania ekspresji twórczej, poczucie sprawstwa kształtowanego przez możliwość tworzenia prezentacji multimedialnych i wykorzystania własnej pracy do celów użytkowych i zawodowych.
• Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z pracą zawodową w systemie telepraca.

Celami pracowni są:
   •   Nauka podstaw obsługi komputera : włączenie wyłączenie.
   •   Nauka obsługi różnych programów komputerowych jak edytor tekstu, przeglądarka internetowa.
   •   Nauka poruszania się po Internecie.
   •   Nauka wykorzystania urządzeń techniki informatycznej do dokumentowania życia społeczności Warsztatów tj. tworzenie gazetki warsztatowej, ulotek i broszurek o warsztatach.
   •   Nauka obsługi drukarki i skanera.
   •   Nauczenie wykorzystania programów graficznych do tworzenia okolicznościowych kartek, zaproszeń, wizytówek.
   •   Nauka zaprojektowania i tworzenia zależnie od pory roku i okoliczności gazetki ściennej warsztatów.
   •   Nauka pisania listów i różnych informacji na komputerze.
   •   Nauka pisania na komputerze podań o pracę i CV uczestników Warsztatów.
   •   Nauka poruszania się po różnych grach komputerowych.
   •   Nauka posługiwania się cyfrowym sprzętem np. aparat cyfrowy, tworzenie zdjęć autorskich oraz komputerowa ich edycja.
   •   Przygotowanie uczestników do podjęcia telepracy.
   •   Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania z doradztwa zawodowego i instytucji rynku pracy.

Instruktor Tomasz Zaborowski