Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa IV

Pracownia Szkoły Życia

Uczestnicy w grupie o tym profilu uczą się wykonywania prostych prac plastycznych i porządkowych, jak i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, przestrzegania podstawowych norm społecznych i zachowania. Prowadzone są ćwiczenia praktyczne polegające na nauce zachowania się i współpracy z innymi osobami w grupie.

Instruktor Agnieszka Pazura