Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa VII

Pracownia Szkoły Życia

Uczestnicy w grupie uczą się wykonywania prostych prac plastyczych oraz prac porządkowych w swoim otoczeniu, nabywają umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, przestrzegania podstawowych norm społecznych i zachowania. Prowadzone są ćwiczenia praktyczne z uczestnikami polegające na nauce zachowania się i współpracy z innymi osobami.

Instruktor Monika Będzińska