Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa VIII

Pracownia Plastyczno - Hafciarska

Zajęcia w pracowni ukierunkowane są na rozwijanie i doskonalenie posiadanych umiejętności, w zależności od możliwości uczestników. Celem zajęć jest pobudzenie w uczestnikach samorealizacji, rozwijanie wyobraźni, poznanie różnego rodzaju technik, usprawnienia koordynacji wzrokowo - ruchowej, wyrabianie cierpliwości i dyscypliny, doprowadzenie do ukończenia prac.

I tak w zależności od posiadanych umiejętności uczestnicy wyszywają proste wzory haftem krzyżykowym, wyklejają bibułą, ziarnami i kamykami, przygotowują tła do prac, malują ramki, lepią z plasteliny. W pracowni zwraca się również uwagę na przystosowanie uczestników do pracy w grupie, do współżycia w społeczeństwie.

Instruktor Aneta Ziętek