Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa X

Pracownia Plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami plastycznymi, umiejętnościami rozróżniania barw podstawowych i pochodnych, posługiwaniu się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystywaniu różnych materiUczestnicy uczą się malowania farbami do szkła, farbami plakatowymi, akrylowymi i olejnymi a także do swoich prac wykorzystują: plastelinę, bibułę i ziarna

Celem zajęć jest pobudzenie sprawności manualnej, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi i doprowadzenie prac do końca, rozwijania estetyki, cierpliwości i wrażliwości.

Uczestnicy grupy o tym profilu wykonują prace plastyczne różnymi metodami i technikami np. wyklejanie, wydzieranie, malowanie na szkle obrazów o różnej skali trudności, tworzenie prac przestrzennych itp.

W zależności od grupy prace wykonywane są z różnych materiałów np. ze skóry na sklejce, malowanie obrazów farbami olejnymi na podobraziach, plakatowymi na kartonie jak również wykonywanie drobnych rzeczy np. ozdobnych pudełek, wazonów i okolicznościowych upominków.

Instruktor Ewa Machnicka