Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa XI

Pracownia Rzemiosła Artystycznego

Uczestnicy zajmują się wytwarzaniem prac użytkowych i dekoracyjnych. Zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi np. malowanie na szkle, decoupage, gipsem, plasteliną. Rozwijają umiejętności dekorowania między innymi: ozdób, stroików okolicznościowych, ramek, pojemników itp. Rozwijają również wrażliwość artystyczną.

Wszystkie zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności manualnej rąk oraz koordynację wzrokowo-ruchową oraz pobudzenie wyobraźni twórczej.

Instruktor Sylwia Rutkowska