Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Grupa XII

Pracownia Stolarska

Pod opieką terapeuty uczestnicy nabywają umiejętności przydatne w życiu codziennym oraz uczą się czynności przygotowujących ich do pracy zawodowej . Są to wycinanie w drewnie, piłowanie, cięcie i  szlifowanie po cięciach, lakierowanie elementów lub całych wyrobów.

Uczestnicy uczą się mocowania wkrętami, kołkami rozporowymi lub gwoździami, mocowanie śrubami. Nabywają podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami mechanicznymi. Na wyposażeniu pracowni i warsztatu znajdują się piły do cięcia drewna, wyrzynarki, szlifierki, wiertarki ręczne i stołowa, strugarki. Wykonywanymi pracami na stolarni są: wypalanie w drewnie, półki, ramki do obrazów. Prace plastyczne wystawiane są w bibliotece miejskiej, na festynach i oferowane są do sprzedaży, a uzyskane pieniądze przeznaczone są na imprezy i zabawy organizowane dla uczestników.  Praca w pracowni stolarskiej i warsztacie technicznym rozwija zdolności manualne. Uczy cierpliwości, drobnych obliczeń wytrwałości wpływa na sprawność psychomotyrczną, jak również na wyobraźnię czy zdolności poznawcze.

Zadanie rehabilitacji to organizacja i przygotowane stanowiska pracy wykonywaniu zadań i czynności związanych z pracą, posługując się urządzeniami i narzędziami po zakończeniu pracy uporządkowane stanowiska z zachowaniem zasad BHP. Czynności te mają na celu w jak najwyższym stopniu uczenie, samodzielności i zaradności manualnej i intelektualnej kształtuje cierpliwość, wytrwałość, dokładność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę i powierzone narzędzie. Rozwija umiejętność pracy w grupie.

Cele pracowni i warsztatu:

- nauczenie obsługi podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi ( strug, piła ręczna, wkrętaki, młotek, wypalanka do drewna, wiertarka, szlifierka, wkrętarka, wyrzynarka)

- nauczenie podstawowych zasad BHP

- podniesienie poczucia własnej wartości poprzez nabywanie umiejętności i coraz większą samodzielność

- zwrócenie uwagi na innych

- wypracowanie nawyków higieny osobistej, dbanie o wygląd zewnętrzny i kulturę osobistą.

- wpajanie zasad współżycia społecznego ( zachowań w grupie, koleżeńskość, wrażliwość na potrzeby innych.

Instruktor Jerzy Socha