Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zajęć

Program   zajęć

730 - 800        zajęcia integracyjne

800 - 930         zajęcia w pracowniach

930 - 940        przerwa na odpoczynek

940 - 1100      zajęcia w pracowniach

1100 - 1125    śniadanie 

1125 - 1145    przerwa

1145 - 1340    zajęcia w pracowniach

1340 - 1430     zajęcia świetlicowe