Herb miasta Tomaszów Mazowiecki      Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki     Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim      Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi       Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja

Pracownia Rehabilitacyjna

Rehabilitacja fizyczna odbywa się w sali rehabilitacyjnej wyposażonej w sprzęt typu fitnes, oraz UGUL służący do ćwiczeń indywidualnych. Dodatkowo posiada gabinet masażu.

Program usprawniania ruchowego dopasowany jest odpowiednio do indywidualnych potrzeb uczestników.

Podstawowym celem zajęć rehabilitacyjnych jest utrzymanie i doskonalenie sprawności fizycznej podopiecznych.

Zajęcia odbywają się według określonego harmonogramu. Ze względu na różnorodność schorzeń i stopnia sprawności ruchowej utworzone są grupy, w których realizowany jest plan rehabilitacji.

Czas trwania zajęć to 40 minut.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach grupowych, w których głównym założeniem jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu z naciskiem na gimnastykę korekcyjną, oraz zajęciach indywidualnych. W tych grupach  rehabilitacja oparta jest na kinezyterapii indywidualnej. Dodatkowo zajęcia urozmaicone są o elementy fitnes gdzie podstawowym celem jest zmniejszenie wagi ciała oraz kształcenie siły, masy i wytrzymałości mięśniowej.

Zajęcia rehabilitacyjne poszerzone są o gry i zabawy sportowe dla wszystkich podopiecznych, które realizowane są wewnątrz budynku jak i na świeżym powietrzu. Wielu z nich uczestniczy w rywalizacji sportowej podczas paraolimpiad.

W ramach rehabilitacji podopieczni mają możliwość korzystania z masażu leczniczego.

Placówka dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem rehabilitacyjnym, co umożliwia każdemu z uczestników korzystanie z fachowej opieki, pod kątem rozwoju ruchowego.

Fizjoterapeuta  Marta Kowalska